Tutkimus- ja kehityspalvelut

 

 

tutk.jpg

 

 

Konsultoimme yrityksiä, yliopistoja ja järjestöjä. Tyypillisiä tehtäviä ovat tutkimushankkeiden valmistelut ja koordinointi, markkinaselvitykset ja kohderyhmäkartoitukset sekä menetelmien kehitys.

Varsinainen tutkimustyömme kohdistuu rakennusalan menetelmien, materiaalien ja tuotteiden kehittämiseen sekä arkkitehtuurin erikoisaloihin. Niitä ovat erityisryhmien asuminen, ekotehokas ja vähähiilinen rakentaminen sekä humanitaarinen rakentaminen.

Meillä on monivuotista kokemusta sekä kotimaisesta että kansainvälisestä toiminnasta ja sen myötä kertynyt kontaktiverkosto.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet, joihin toimistomme osallistuu:

  • Ekotehokkaan elinkaariasumisen palvelumallit (Tekes-hanke)
  • Ekotehokas senioriasuminen (Tekes-hanke)
  • Wood in carbon efficient construction (WoodWisdom-Net, valmisteluvaihe)
Elinkaariasumiseen liittyviä TTS:n kanssa julkaistuja tutkimustuloksia löytyy osoitteesta www.ekotoimivakoti.fi.

kombi_logo.png