Humanitaarinen arkkitehtuuri

kombi_logo.png

lrrd.jpg 

Joka kuudes ihminen elää alle eurolla päivässä. Vuonna 2050 maapallolla tullaan ylittämään miljardin pakolaisen raja. Suurin väestönkasvu tapahtuu jo nyt slummeissa.

Nämä seikat motivoivat toimimaan apua tarvitsevien hyväksi myös arkkitehtuurin keinoin.

Vaikka viisastenkiveä humanitaarisen rakentamisen monimutkaisiin ongelmiin ei ole olemassa, voidaan aina parantaa toimintatapoja. Keskeistä on mielestämme tuoda ekologisen rakentamisen ja esteettömän asumisen oleellisia periaatteita mukaan koordinoituun humanitaariseen rakentamiseen.

 

 

Lisätietoa:

Kirkon Ulkomaanapu

ACT Alliance

Shelter Centre

Humanitarian Timber

Humanitaarisen arkkitehtuurin palveluitamme ovat mm.

  • asuntotyyppien käyttäjälähtöinen kehitys
  • rakennustekninen kehitys matalateknologia-ratkaisuin
  • ekotehokkuuden arviointimenetelmien kehitys ja sovellus
  • tietokoneavusteisen suunnittelun sovellus humanitaarisella rakennussektorilla

Kombi kuuluu Kirkon Ulkomaanavun valmiusryhmään. Sitä kautta meillä on yhteys ACT Alliance –verkostoon, joka on kirkollisten toimijoiden muodostama maailman kattavin humanitaarisen toiminnan verkosto.