Korjausrakentaminen

korjaus.jpg 

         

 

Vanhaa korjaamalla saadaan usein hyvin toimivia persoonallisia tiloja varsin ekotehokkaasti. Usein vanhoissa rakennuksissa on tunnelmaa, jota uusiin ei rahallakaan saa. Toisinaan taas vanhan rakennuksen käyttöä haittaavat merkittävästi sen huono energiatehokkuus tai teknisen kunnon retkahtaminen. Näiden pulmien parissa työskentely on meille tuttua ja motivoivaa.

Vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on olemassa monia vaihtoehtoisia menetelmiä. Mielekkäintä on aina tarkastella rakennuksen ympäristövaikutuksia ja laatua kokonaisuutena: korjaustoimet eivät saa huonontaa rakennuksen ekotehokkuutta tai terveellisyyttä. Nykyisin esivalmistetut ratkaisut ovat monesti kustannustehokas tapa näiden asioiden ratkomiseen.

Lisätietoja:

Rakennusapteekki

Julkisivukorjaukset esivalmistetuin puuelementein

Kombin korjausrakentamisen palvelut sisältävät mm.

  • rakennuksen käytön kartoitus ja muutossuunnittelu
  • rakennuksen sisätilojen korjaussuunnnittelu
  • julkisivujen korjaukset
  • täydennysrakentaminen esim. katolle tai rakennusten väleihin
kombi_logo.png