Puuarkkitehtuuri

esko_sammatti.jpg

 

kombi_logo.png

 

Puu on ikivanha rakennusaine, joka taipuu kauniisti myös modernin arkkitehtuurin muotokielelle. Ympäristönäkökulmasta katsoen puuaineksen erinomainen puoli on sen uusiutuvuus ja hiiltä sitova vaikutus. Yksi kuutiometri puuta sitoo kasvaessaan noin tonnin hiilidioksidia ilmakehästä. Rakenteellisesti nähtynä puun lujuus suhteudessa sen keveyteen on varsin hyvä. Ja onhan puu luonnollisen kaunis talon sisällä ja ulkona. Nämä seikat selittävät kiinnostustamme juuri puuarkkitehtuuriin.

Pääosa suunnittelemistamme taloista on puisia. Vaikka valinta ei ole ehdoton, on se silti suomalaisille luonnollinen. Metsämme tuottavat kestävällä tavalla oivallista rakennusainesta, joka soveltuu lähes kaikkiin rakentamisen käyttökohteisiin.

Oleellinen osa Kombin puuarkkitehtuuria on läheinen suhteemme yliopistolliseen tutkimus- ja opetustoimintaan. Tätä kautta yritämme ammentaa suunnitelmiimme aina uusia ja hyväksi havaittuja puurakentamisen piirteitä.

 

Lisätietoja

Puuinfo

Metsäteollisuus ry

Puurakentamisen opetus Aalto-yliopistossa

Kombin puuarkkitehtuurin palvelut sisältävät mm.

  • puisten rakennusten suunnittelun
  • puualueiden suunnittelun
  • puisten rakennustuotteiden ja rakennusjärjestelmien tuotekehityksen
  • lujuuslaskennat ja rakennusfysikaaliset simulaatiot yhteistyöverkoston kautta
  • puun käytön kehittäminen humanitaarisessa rakentamisessa