Asuntosuunnittelu

kombi_logo.png

vesa-3d-interior.jpg

kk_banneri.jpg

Hyvä koti on jokaisen oikeus – iästä, maksukyvystä tai yhteiskuntaluokasta riippumatta.

Suunnittelemme asukaslähtöisiä pientaloja. Olemme mukana tutkimushankkeissa, joissa etsitään uusia ratkaisuja ekotehokkaaseen elinkaariasumiseen sekä esteettömään ja esteettiseen senioriasumiseen. Lisäksi olemme kehittäneet oman passiivitalomalliston, jossa näitä periaatteita on hyödynnnetty.

Suunnittelutyömme perustana on huolellinen asukkaan tarpeisiin perehtyminen. Se ohjaa talon toimivuuden ja tilojen suunnittelua. Näin voidaan varmistaa, että talo antaa niin arjelle kuin juhlalle sopivat puitteet.

Keskeinen suunnittelua läpileikkaava teema on ekologisuus. Pyrimme hyödyntämään alan viimeisimpiä tutkimustuloksia maanläheisellä tavalla asuntosuunnittelussa.

            

Lisätietoja:

www.ekotoimivakoti.fi

 Asuntosuunnittelun palvelut sisältävät mm.

  • käyttäjäryhmien tarvekartoitukset
  • tilaohjelmien laatimisen
  • asuntoarkkitehtuurin
  • esteettömän asumisen suunnittelupalvelut
  • talotyyppien kehityksen eri asukasryhmien tarpeisiin